Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Kære foto-venner,

Vi afholder ordinær generalforsamling i TV 2s fotogruppe FO2RUM

mandag den 20. januar 2020, kl. 19.00, i mødelokalet ”Dagens Mand” på Kvægtorvet. Se dagsorden nedenfor.

Vi satser på at få formaliteterne overstået hurtigt, så vi kan komme videre til det sjove: Fællesspisning, god vin samt foredraget ”Tryllespejlet” af fotograf og grundlægger af Museet for Fotokunst på Brandts, Finn Thrane, om fotografiets udvikling og de store fotografer.

I forbindelse med generalforsamlingen vil FO2RUM i øvrigt facilitere en udstilling af medlemmernes fotografier på væggene ved Kvægtruget i dagene før og efter generalforsamlingen.

Eventuel øvrig information om aftenens program vil blive offentliggjort på FO2RUM.dk.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften!

Foto: Finn Thrane

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være MIPL skriftligt i hænde senest d. 13. januar)
  5. Fastsættelse af medlemskontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Ad. 5) Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på 30 kr. pr. måned videreføres i 2020.

Ad. 6) Fra den nuværende bestyrelse genopstiller Mikkel Ploug Madsen, Steffen Jensen, Lars Agergaard og Carsten Reenberg.

Ad. 7) Bestyrelsen foreslår nuværende revisor, Ebbe Rosendahl, samt revisorsuppleant Lars Bennike, genvalgt.

Mvh

Bestyrelsen

Comments are closed.