Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Kære alle FO2RUM’er,

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår! Tusind tak for alle de gode timer, vi har haft sammen i 2023!

I inviteres til ordinær generalforsamling i fotoklubben tirsdag den 23. januar 2024 kl. 18.00 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet. Se dagsorden nedenfor.

 Vi satser på at få formaliteterne overstået hurtigt, så vi i stedet kan bruge tiden på fællesspisning og et oplæg fra årets foredragsholder, kunstfotograf Absalon Kirkeby! Absalon er uddannet på kunstakademiet og Fatamorgana, og udforsker især det abstrakte fotografi (se vedhæftede beskrivelse af hans seneste bog). Hvis efternavnet klinger bekendt, skyldes det formentlig, at Absalons far var den kendte multikunstner Per Kirkeby.

I må meget gerne tilmelde jer arrangementet senest den 20. januar 2024.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften!

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag (skal være MIPL skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 12 til, at såvel kassereren som bestyrelsesformanden har råderet over foreningens bankkonto.
 1. Fastsættelse af medlemskontingent
  • Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 30 kr./mdr.
 1. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af revisorer
 3. Eventuelt

Mvh

Bestyrelsen

Comments are closed.