Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Fotoklubben FO2RUM inviterer til ordinær generalforsamling mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet. Se dagsorden nedenfor.

Traditionen tro satser vi hårdt på at få formaliteterne overstået hurtigt, så vi i stedet kan bruge tiden på fællesspisning, vin samt et oplæg fra årets foredragsholder Per Valentin, som er formand for Selskab for dansk fotografi, art director og prisvindende visuel kunstner! Han vil bl.a. fortælle om processen bag hans (delvist konstruerede) værker og tankerne bag hans billedbehandling og tilgang til kameraet som et værktøj i den skabende proces.

 Af hensyn til bestilling af mad og drikke, må I meget gerne tilmelde jer generalforsamlingen via MIPL@tv2.dk senest den 21. marts 2022.

 Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften!

 Dagsorden for ordinær generalforsamling 2022:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være MIPL skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  5. Fastsættelse af medlemskontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Mvh
Bestyrelsen i FO2RUM

Comments are closed.