Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Fotoklubben FO2RUM inviterer til ordinær generalforsamling mandag den 23. januar 2023 kl. 18.30 i mødelokalet ”Stormester” på Kvægtorvet. Se dagsorden nedenfor.

 Traditionen tro satser vi hårdt på at få formaliteterne overstået hurtigt, så vi i stedet kan bruge tiden på fællesspisning, vin samt et oplæg fra årets foredragsholder, portræt- og teaterfotograf Emilia Therese (www.emiliatherese.dk).

 Af hensyn til bestilling af mad og drikke, må I meget gerne tilmelde jer generalforsamlingen via MIPL@tv2.dk senest den 20. januar 2023.

 Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften!

 Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det revisorreviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være MIPL skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  5. Fastsættelse af medlemskontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Mvh
Bestyrelsen i FO2RUM

Comments are closed.